Báo giá Dịch vụ cho thuê Group hàng triệu thành viên (ngừng áp dụng)