Dịch vụ tương tác, chia sẻ Livestream vào nhóm Facebook chục triệu thành viên