Tag - Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn - Truyền thông Quốc Gia

Công ty TNHH Dịch vụ – Tư vấn – Truyền thông Quốc Gia

Tên tiếng Anh: National Communications – Consulting – Services Company Limited; Tên viết tắt: NTCServices;

Ngày thành lập: 08/07/2014; Giấy phép kinh doanh số: 0312.846.503

(Tên cũ: Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Quốc Gia)